Rotterdamse oogarts Dr Dion Paridaens wordt President van European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (E.S.O.P.R.S.)

In September 2023 hoopt Dr Dion Paridaens, oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam en Erasmus MC, zijn collega Dr Eva Dafgard-Kopp op te volgen als President van de European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (E.S.O.P.R.S.). Deze dynamische beroepsvereniging richt zich op kennisoverdracht op het gebied van oculoplastische, traanweg en orbita chirurgie. Behalve de Europese en niet-Europese leden, met name gespecialiseerde oogartsen, komen ook vele specialisten en jonge artsen naar de jaarvergaderingen die telkens op andere Europese locatie worden gehouden. Daarnaast worden educatieve webinars georganiseerd, vaak samen met Amerikaanse of Aziatische zusterverenigingen. Paridaens is vanaf 2014 tot 2022 Secretaris geweest van ESOPRS en is vanaf 2022 de gekozen President-Elect. In deze periode is er een EBO-ESOPRS examen voor jonge oculoplastische specialisten gerealiseerd dat in Napels in September zal plaatsvinden. Samen met zijn collega’s Quaranta-Leoni uit Rome en Verity uit Londen is hij Editor van een uit twee delen bestaand ESOPRS leerboek over oculoplastische, traanweg en orbita chirurgie (uitgeverij Springer), dat hopelijk in het najaar op de markt zal komen. 

Het Presidentschap duurt twee jaar, waarna er nog een jaar een rol als Past-President in het verschiet ligt. 

Paridaens zal met steun van zijn Rotterdamse team en collega van het Amsterdam UMC, Prof Saeed, volgend jaar september de meerdaagse Annual Meeting van de ESOPRS in Rotterdam organiseren (12-14 september 2024). 

Foto: Het bestuur van de European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (E.S.O.P.R.S.) tijdens de jaarvergadering in Nice in september 2022. Centraal staat de President van ESOPRS, dr Eva Dafgard-Kopp (Zweden). 4e van rechts: Past-President Francesco Quaranta-Leoni (Italie), 3e van rechts (boven) Secretaris en President-Elect Dion Paridaens, 2e van rechts Penningmeester David Verity (Londen)

Leave a Comment