Ik denk aan een ooglidcorrectie, wat nu? Vraag aan oculoplastisch chirurg Dion Paridaens, Rotterdam

Belang van opleiding, kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek en chirurgische therapie bij ooglidcorrectie

Allereerst is het van belang dat een geschikte specialist wordt gezocht. Hierbij moet gelet worden op aantoonbare ervaring met oculoplastische chirurgie: kennis van chirurgie van de oogleden, ervaring hiermee, tevens kennis van het oog en oogbevochtiging en oogkasafwijkingen. Op de site moet een uitgebreid CV inzichtelijk zijn. Deze arts moet dan ook uw chirurg zijn en dit moet besproken worden. Ik zou willen afraden om de ingreep door een niet hiervoor opgeleide arts te laten verrichten. Specialisten hebben niet voor niets zo’n lange opleiding. Niet elke arts is in staat gebleken om een dergelijke opleiding te mogen volgen: dit is een selectieprocedure geweest, die nogal streng is.

Belang van kennis van oog en oogkas voor diagnostiek en keuze van behandeling bij wens tot ooglidcorrectie

Kennis van het oog en de oogkas is ook van belang om pathologie hiervan te onderkennen alvorens een ingreep wordt uitgevoerd!  Zo heb ik al bij vele patienten ontdekt dat de asymmetrie van de oogleden waarmee men kwam voor een cosmetische ingreep verklaard werd door afwijkingen in de oogkas, zoals ontstekingen of zwellingen! Dan moet eerst hiervoor verdere diagnostiek plaatsvinden om tot de juiste behandeling te komen!

 

Vertrouwen in ooglidchirurg: een must!

Als er op het consult geen vertrouwen is in de arts dan zou er geen operatie op moeten volgen. Goedkopere klinieken hebben vaak niet de beste artsen en bezuinigen nogal eens op de materialen en faciliteiten voor de ingreep. Wordt er in een operatiekamer of in een achterkamertje met open rioolverbinding geopereerd? Worden de steriliteits beginselen in acht genomen? Heeft de instelling een infectie-preventie commissie? Hoe is de nazorg geregeld? Is er in de nacht ook bereikbaarheid, mochten er complicaties zijn?

Logistiek bij ooglidcorrectie

Bij het consult zal besproken worden hoe de vervolg logistiek er uitziet. Uiteraard is het van belang om te bepalen of de ingreep –zoals meestal- onder lokale verdoving kan worden verricht of dat er een narcose nodig is. De specialist zal verder alle stappen van de voorbereiding, de ingreep en de nazorg bespreken. Bij een ingreep onder lokaal anesthesie vind ik het belangrijk dat de client/patient zo relaxed mogelijk door het operatietraject gaat. Dit blijkt in de realiteit ook zo te worden ervaren: elke week krijg ik wel een aantal malen te horen: “was dit nu alles?”

Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam, tevens verbonden aan Oogziekenhuis Rotterdam, Erasmus MC, Rotterdam en ELZA clinic, Dietikon, Zurich