Over wallen onder de ogen en ooglid correctie

Vermoeide uitdrukking

In de focuskliniek van het Oogziekenhuis Rotterdam zie ik als cosmetisch ooglidchirurg veel cliënten met een verzoek voor een boven of onderooglid-correctie. De meesten hebben een milde tot matige mate van huidoverschot, sommige zelfs ernstig. Rokers presenteren zich vaak met festoons: een huidplooi, soms gevuld met vocht, dat als een soort zakje aan de onderkant van de onderoogleden hangt. Oogleden kunnen ook een vetoverschot vertonen, vooral opmerkelijk bij cliënten met overgewicht of bekende dermatochalazis (huidoverschot door verlies van elastinevezels). Wallen onder de ogen of huidoverschot in de bovenoogleden op basis van dermatochalazis dragen ​​bij aan een vermoeide uitdrukking, die vaak niet de energiestatus van de cliënt weergeeft.

Ooglidcorrectie voor wallen onder de ogen versus bovenooglid correctie

Blepharoplastieken van de onderoogleden (ooglidcorrectie) is vanuit chirurgisch oogpunt complexer en is minder vergevingsgezind dan de boven ooglidcorrectie, wat een zeer veel gebruikte procedure is. Beginnende chirurgen, vooral diegenen die door een fellowship-programma niet over de juiste oculoplastische chirurgische training beschikken, komen er al snel achter dat een operatie aan de onderoogleden nogal complex is, maar helaas ten koste gaat van een goed resultaat voor hun cliënten.

Tijdens onderooglid correctie met huidverwijdering is canthopexy een essentiële stap: het ooglid wordt gefixeerd met een of twee (begraven) hechtingen aan de diepere weefsels in de laterale ooglidhoek om een postoperatieve verkeerde positie (ooglidretractie) te voorkomen die een onnatuurlijke en ongewenste uitstraling van oogwit onder de iris. (Copyright Dr. D Paridaens, oculoplastisch chirurg)

Waarom is onderooglid correctie moeilijker dan bovenooglid correctie? Het belang van canthopexie of canthoplastiek bij ooglidcorrectie!

Ten eerste zijn de incisies in de bovenste oogleden verborgen in de natuurlijk huidplooi (natural crease) van het bovenooglid. Slechts heel dicht bij de neus en aan de zijkant kunnen we een tijdelijk zichtbaar litteken zien, dat over het algemeen heel goed in de maand na de operatie heelt en in de beginfase gecamoufleerd kan worden met een foundation. In de onderoogleden kunnen de littekens gedurende weken tot maanden zichtbaar zijn, de laatste vooral bij rokers, ondanks het feit dat ze in de relaxed skin tension lines worden geplaatst (de natuurlijke huidlijnen die optreden tijdens het verouderingsproces) (hierdoor ontstaan als het ware “verborgen incisies”).

Fixatie van het onderooglid aan het botvlies met begraven hechtingen en tevens diepe hechtingen buiten de laterale ooglidhoek geeft een goed en natuurlijk resultaat. Hierdoor wordt het onderooglid netjes om de oogbol heen gedrapeerd in een richting naar buiten en boven (zie pijl in figuur) en wordt de zwaartekracht geneutraliseerd. Als deze stappen niet worden uitgevoerd kan dit leiden tot postoperatieve complicaties: onjuiste positie en ontsierende retractie van de onderoogleden als ook droge ogen. (Copyright: Dr D Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)                                                                                                                                     

Ten tweede kan er slapte van het onderooglid optreden als gevolg van verzwakking en veroudering van het ooglidweefsel en de ligamenten die het ooglid met het bot verbinden. Bovendien trekt de zwaartekracht de ooglidweefsels naar beneden. Als het laterale deel van het onderste ooglid niet voldoende wordt ingekort of gefixeerd aan het bot, kan een eventuele verwijdering van huidoverschot leiden tot een verkeerde positie van het ooglid (terugtrekking of retractie van het onderooglid), die nog kan worden versterkt door de zwaartekracht. Daarom moet de chirurg bij correctie van de onderoogleden dit trachten te voorkomen door middel van 1. adequate canthopexy of canthoplasty (procedures om het ooglid aan het bot te bevestigen) 2. beperking van de hoeveelheid verticale huidverwijdering tijdens blepharoplastieken, vooral wanneer het oog relatief uitstekend is of het jukbeen vlak is en 3. introductie van een ​​naar buiten / naar boven gerichte vector (krachtlijn) die de zwaartekrachtvector tegengaat door diep ondersteunende hechtingen in de zachte weefsels net buiten de laterale hoek van de oogleden te plaatsen.

Loeb-Hamra techniek voor ooglidcorrectie: vet herverdeling naar de traangoot in plaats van verwijdering!

Als er vet teveel bestaat in de onderoogleden terwijl de traangoot of de groeve tussen onderooglid en de wang diep is door weefselverlies (wat het effect van kringen om de ogen versterkt) is een vet herverdeling logischer dan het verwijderen ervan. Deze techniek van hergebruik van overtollig vet naar een plaats in de buurt met een tekort aan vet werd beschreven door Dr Loeb en ook door Dr Hamra. Hierbij wordt -na openen van het onderooglid via een opening onder de wimperlijn- een opening in het bindweefsel schot gemaakt waardoor het vet naar voren kan puilen. Vervolgens kan dit vet in een te maken pocket boven of onder het botvlies van de bovenkaak worden gebracht voor vulling van de traangoot. Zie onderstaande illustraties.

Na het openen van het onderooglid wordt het bindweefselschot zichtbaar waarachter het vetteveel zich bevindt. Vlak bij de oogkastrand (arcus marginalia) wordt dit schot geopend om het vet naar voren te laten komen. (Copyright Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)
Na het openen van het bindweefselschot (septum orbitale) kan het surplus aan vet dat de zwelling veroorzaakt door de opening worden getrokken en over de oogkas rand naar onderen worden gepositioneerd in een pocket boven (of onder) het botvlies. Hiermee wordt de holle groeve opgevuld als natuurlijke filler. (Copyright: Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)
Het overtollige vetschortje kan over de onderste oogkas rand worden gedrapeerd in de richting die nodig is om de holle groeve onder het onderooglid op te vullen. (Copyright: Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)
Links: de onderooglidhuid wordt ingesneden onder de wimperlijn. De huid en kringspierlaag wordt naar beneden getrokken zodat het bindweefselschot (septum, paars) en de vetzwelling hierachter zichtbaar wordt. Rechts: het septum wordt ter hoogte van de arcus marginalis geopend waarna het vet naar beneden gedrapeerd kan worden met afname van de ooglidzwelling tot gevolg. (Copyright: Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)
Het vet dat teveel was in het onderooglid wordt gebruikt voor vulling van de groeve onder het onderooglid en gefixeerd aan de onderlaag met enkele of matrashechtingen. (Copyright: Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)
Het vetoverschot wordt over de oogkas rand gedrapeerd. Hierdoor wordt de holle groeve opgevuld waardoor er minder relief optreedt in het onderooglid/wang complex met verbetering van de cosmetiek (Copyright: Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg. Illustratie: Jessica Leenen)

Aanvullende behandeling na ooglidcorrectie met laser of trichloorazijnzuur (TCA peeling)

Een goed uitgevoerde onderooglidcorrectie geeft in het algemeen een verbetering van de uitstraling doordat evidente zwellingen of huidoverschot verminderd zijn. Het is echter niet zo dat de huid weer even mooi zal worden als vroeger. Vaak zal er na een goed uitgevoerde correctie toch nog een geringe rimpeling of huidoverschot te zien zijn. Zou dit echter nog verdere gecorrigeerd worden door excisie (chirurgische verwijdering) dan bestaat het gevaar van onderooglid retractie, dat zowel cosmetische als functionele bezwaren kan geven. Als de huid rimpelig is kan wel worden overwogen om de huid te behandelen met laser of met trichloorazijnzuur (TCA peeling) voor een verbetering van het cosmetische beeld. Bij geringe afwijkingen kan in plaats van chirurgie ook gekozen worden voor primaire behandeling met laser of peeling.

Reëele verwachtingen ten aanzien van operatieresultaat

Het is zaak dat er met name ten aanzien van de t.o.v. bovenooglidcorrectie meer complexe onderooglidcorrectie reëele verwachtingen bestaan vooraf aan de ingreep om teleurstelling te voorkomen. In de praktijk zal het overgrote merendeel van goed voorgelichte en geselecteerde clienten die een goede onderooglidcorrectie ondergaan hebben heel tevreden zijn met het resultaat.


Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg in de Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam. (klik op hyperlink)

Voor functionele ingrepen kunt u zich laten verwijzen door de huisarts of specialist naar Dr Dion Paridaens in het Oogziekenhuis Rotterdam. (klik op hyperlink)

Ervaren chirurg voor ooglidcorrectie

Dr Paridaens heeft ruime ervaring opgebouwd in 27 jaar chirurgie: ruim 35.000 ingrepen werden verricht. Hij opereert 2 tot 4 dagen per week met een focus op oogleden, oogkas en traanwegen. Daarnaast is hij specialist op het gebied van botox behandelingen, waar hij al 23 jaar ervaring mee heeft. ‘Een natuurlijke uitstraling verkrijgen’ is altijd het motto

Oculoplastisch team in het Dagcentrum met Dr Dion Paridaens (voorgrond), Drs Dianta Pinas (links achter) en Drs Ronald de Keizer (rechts achter)