Correctie van bovenoogleden / ooglidcorrectie / huidteveel correctie

Inleiding

Correctie van huid (en/of vet)teveel van de bovenoogleden is een van de meest dankbare en populaire cosmedische ingrepen die een oculoplastisch chirurg (oogarts met speciale expertise in chirurgie van oogleden en oogkas) verricht.

Ooglid correctie: boven (bovenooglid correctie)

Een bovenooglidcorrectie bestaat uit een relatief kleine ingreep met een relatief groot resultaat. Daar we communiceren met het centrale 1/3 van ons gelaat is de gezichtsuitdrukking en de expressie van de ogen in belangrijke mate afhankelijk van onze ogen. Dat betekent dat de ingreep optimaal moet worden uitgevoerd met grote precisie en esthetisch gevoel.

Verdoving bij bovenooglid correctie

Daar hoort ook bij dat de verdoving optimaal moet zijn: je hoeft er immers vrijwel niets van te voelen! Dat kan bereikt worden door een goede anesthesie techniek in combinatie met goede voorbereiding en pijnstilling vooraf. Wekelijks krijgen we van clienten te horen dat ze liever bij ons komen dan bij de tandarts!

Belang van markering bij operatie bovenooglid

Het welslagen van de behandeling wordt mede bepaald door het design van de tekening, die aangeeft welk deel van het huidoverschot moet worden verwijderd. Om deze tekening goed te maken is naast ervaring ook informatie over het vroegere uiterlijk van de ogen en oogleden van belang. Zo vraag ik de clienten om oude foto’s mee te nemen.

Zichtbare littekens? Asymmetrische littekens?

Een specialist gespecialiseerd in ooglidcorrecties zal ervoor zorgen dat er in de natuurlijke huidlijnen van de huid geopereerd wordt en op de juiste hoogte vanaf de wimpers en vanaf de wenkbrauw. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en de littekens ook op symmetrische wijze gepositioneerd worden zal er een resultaat naar tevredenheid ontstaan, met name na de fase van wondgenezing. Te vaak zie ik patienten die elders een ooglidcorrectie ondergingen waarbij er wel 6 mm verschil in littekenpositie bestaat tussen linker en rechter bovenooglid. Ook zitten de littekens bij sommigen op slechts 5 mm van de wenkbrauw, zodat de littekens zich in het zichtbare gebied van de bovenooglen bevinden. Als de littekens te laag worden geplaatst kan het zijn dat de ogen niet meer goed kunnen sluiten. Dat is zowel functioneel als cosmetisch zeer onwenselijk.

Te laag geplaatst litteken van bovenlidcorrectie (elders geopereerd)
asymmetrisch en te laag geplaatste littekens (elders geopereerd)

Ooglidcorrectie en duur van ingreep

Een bovenooglidcorrectie wordt meestal beiderzijds uitgevoerd voor optimale symmetrie en duurt inclusief de plaatselijke verdoving zo’n 40 minuten. Ik reserveer altijd 60 minuten OK tijd, om een relaxte sfeer te creëren rond de ingreep. Clienten zijn geen nummer en willen ook niet in een lopende band systeem geopereerd worden. Verder is rust en een warme sfeer op de OK van belang om een spannende ingreep rond de ogen optimaal te laten verlopen.

Natuurlijk resultaat

Een natuurlijk resultaat kan worden verkregen als de ingreep juist gedoseerd is. We zien dagelijks op tv voorbeelden van onnatuurlijk geopereerde mensen met een uiterlijk dat niet meer lijkt op dat van vroeger.

Frissere blik

De meeste clienten willen een frissere blik, maar zeker geen echt veranderd uiterlijk waardoor ze opnieuw moeten gaan kennismaken met hun vrienden en bekenden. Clienten vrezen de “geschrokken konijnenblik” die soms te zien bij patienten die (elders) zijn geopereerd.

Overcorrectie en droge ogen

Een overcorrectie moet daarom ook vermeden worden. Bovendien kan bij een overcorrectie een zichtbaar litteken ontstaan of een laagstand van de wenkbrauw die neerwaarts wordt getrokken. Hierdoor kunnen ook klachten van droge ogen ontstaan.

Wenkbrauwcorrectie of bovenlidcorrectie?

Bij een geringe mate van hangende wenkbrauw kan een wenkbrauw pexie worden gecombineerd met een huidteveel correctie. Hierbij wordt de wenkbrauw ter hoogte van het hangende gedeelte hoger gefixeerd. Voor fors gezakte wenkbrauwen volstaat deze techniek niet. Dan is een wenkbrauw lift (direct of indirect) nodig.

Nazorg van bovenlidcorrectie

Goed koelen en bescherming van de wondjes in de oogleden tijdens de eerste dagen na de ingreep dragen bij aan een optimale genezing.

Littekenzalf kan prettig zijn om korstvorming en jeuk tegen te gaan. De genezing komt echter uit het lijf zelf en niet door een potje dure creme. Natuurlijk speelt de commercie hier volop op in. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat een creme van 150,– EUR beter is dan een huis-tuin-en keuken vaseline.

Enkele voorbeelden van patiënten die door Dr Paridaens, oculoplastisch chirurg zijn geopereerd vanwege huidsurplus van de bovenoogleden:

Na bovenooglidcorrectie (Dr Paridaens)

Voor bovenooglidcorrectie (Dr Paridaens)
Na bovenooglidcorrectie (Dr Paridaens)
Voor bovenooglidcorrectie (Dr Paridaens)

Voor verdere informatie kunt u een bericht naar Dr Dion Paridaens sturen via de contact pagina.

Uitgebreidere informatie vindt u verder op de site van Oogziekenhuis Rotterdam of Oogziekenhuis Rotterdam Focuskliniek (zie link naar gerelateerde sites op deze website) of ELZA kliniek in Zurich, Zwitserland

Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam, tevens verbonden aan Oogziekenhuis Rotterdam, Erasmus MC, Rotterdam en ELZA clinic, Dietikon, Zurich