Dr Dion Paridaens co-promotor bij dissertatie over conjunctiva melanomen in Rotterdam

Op woensdag 3 mei om 13.00 heeft Drs Jolique Ipenburg, patholoog en tevens professionele harpiste, haar proefschrift over melanomen van slijmvliezen, o.a. van het oog met succes verdedigd. De titel van de dissertatie luidt “Mucosal melanocytic lesions, with focus on conjunctival melanocytic lesions” en omvat diverse gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, die zij met supervisie van Dr Rob Verdijk, patholoog (in het Erasmus MC, LUMC en Consulent van het Oogziekenhuis Rotterdam), en Dr Dion Paridaens, oogarts/oculair oncoloog/oculoplastisch en orbitachirurg (in het Oogziekenhuis Rotterdam en in Erasmus MC) had geschreven. Genoemde heren hadden ieder een rol als “co-promotor”. De wetenschappelijke studies hebben nieuwe inzichten in het ontstaan van slijmvliesmelanomen opgeleverd. Ook werd gekeken naar diverse prognostische variabelen en mogelijke aangrijpingspunten voor therapie van deze levensbedreigende maligniteiten. 

In het Oogziekenhuis Rotterdam worden frequent tumoren van oogslijmvlies, ooglid en oogkas behandeld. De oncologische oog afdeling werkt nauw samen met collega’s in het Erasmus MC via een samenwerkingsverband ROMS. Dr Paridaens promoveerde precies 30 jaar geleden, in 1993, zelf aan de Universiteit van Utrecht op “Clinicopathologic aspects of ocular melanomas” op basis van in Londen verricht onderzoek. Hierbij werd in die tijd de grootste gepubliceerde serie van invasieve conjunctiva melanomen geanalyseerd op prognostische kenmerken en uitkomst van diverse operaties, zoals orbitale exenteratie (oogkasinhoud verwijdering). In zijn proefschrift -dat onderscheiden werd met de prestigieuze FC Dondersprijs-  werd o.a. gepleit voor oogsparende chirurgie (gecombineerd met adjuvante  therapie) in plaats van mutilerende exenteratie bij bepaalde patienten met het conjunctiva melanoom. 

In latere jaren heeft Dr Paridaens het wetenschappelijk onderzoek voortgezet. Zo rapporteerde zijn groep voor het eerst over gebruik van amnion transplantatie bij de behandeling van conjunctiva melanomen. Bij de behandeling in het Oogziekenhuis wordt door oculoplastisch oncologische oogartsen nauw samengewerkt met oncologische cornea (hoornvlies)artsen. Sommige operaties worden ook gezamenlijk uitgevoerd. 

Dr Ipenburg zal vanuit haar nieuwe betrekking in het Radboud Ziekenhuis blijven samenwerken met haar Rotterdamse collega’s in het Oogziekenhuis en Erasmus MC. 

Foto: cover proefschrift Dr Ipenburg

Leave a Comment