Wallen onder de ogen en risico van operatie

Dr Dion Paridaens, cosmetisch oculoplastisch chirurg in Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam in Rotterdam en ELZA kliniek in Zurich

Wallen onder de ogen: inleiding 

Wallen onder de ogen geven vaak een uitdrukking van vermoeidheid. Behalve dat je jezelf eraan ergert in de spiegel is het ook zo dat er opmerkingen over gemaakt worden door derden in de trant van “heb je slecht geslapen?” of “ben je zo moe?”. Als dit vaak gevraagd wordt ga je jezelf afvragen wat je er aan kan (laten) doen.

 

Wallen onder de ogen: hoe ontstaan ze?

Vocht in de oogleden

Bij jonge kinderen die vermoeid zijn kan er vocht ophoping in de oogleden, met name onderoogleden, optreden. Dit trekt vanzelf weer weg als er weer even wordt bijgeslapen. Ook bij ziekte kunnen dergelijke wallen worden waargenomen.

Bij volwassenen kan een dergelijke oorzaak ook bijdragen aan wallen onder de ogen. Dit kan nog versterkt worden door roken! Dan kunnen er ook permanente zakjes (festoons) ontstaan door chronische ontstekingen die vocht aantrekken en de huid van de onderoogleden uitrekken.

Als de leeftijd vordert ontstaan er ook veranderingen in het bindweefsel waardoor de boven en onderoogleden wat slapper worden. Ook de huid krijgt verlies van elastische vezels, waardoor deze verslapt en rimpeltjes gaat tonen.

Vet in de oogleden

Door verslapping van bindweefsels kanhet oogkasvet dat rond en achter het oog zit wat naar voren komen en hernieren in de onderoogleden: zo ontstaan vetprolapsen. Vocht is wegdrukbaar en kan wegtrekken, vetprolapsen (bobbels met vet) zijn blijvend en kunnen alleen met chirurgie verwijderd worden.

 

Voor onderooglidcorrectie volgens Hamra door dr Paridaens (publicatie met toestemming client)
Na ooglidcorrectie volgens Hamra door Dr Paridaens (publicatie met toestemming client). Er is een fraaie vulling van de overgang onderooglid naar wang waardoor wallen vrijwel verdwenen zijn!

Wallen onder ogen: wanneer chirurgie?

Als er duidelijke verslapping van onderoogleden is ontstaan en er sprake is van huidteveel en prolaberend vet (zichtbaat als onderhuidse bobbels) dan kan er met ooglidchirurgie verbetering worden gezocht. Deze ingreep wordt vaak onder lokaal anesthesie verricht, maar kan -als deze wat uitgebreider is- ook onder volledige anesthesie gedaan worden.

Als er een holle traangoot bestaat, die bijdraagt aan een vermoeide uitstraling, kan deze gevuld worden met een natuurlijke filler: het overtollige vet in de onderoogleden. Middels een operatie via een huidsnede kan dit vet vrijgemaakt en verplaatst worden over de onderste oogkasrand heen: de Hamra techniek (dr Paridaens)
Het overtollige vet in de onderoogleden wordt gebruikt om de holle groeve op te vullen. Hier ziet u hoe het vetschortje gefixeerd wordt aan het botvlies (blauw) onder de onderste oogkasrand. Hierdoor is er geen fillerinjectie meer nodig!

Wallen onder de ogen: welke chirurgie?

Als er horizontale verslapping is van de onderoogleden met huidteveel en vetteveel dan kies ik meestal voor een onderooglidcorrectie waarbij er via een snede in de huid, enkele mm onder de wimperrand, toegang tot het bindweefsel schot verkregen wordt. Hierna kan het bindweefselschot gereefd worden waardoor het vet weer terug in de oogkas gebracht wordt, waar het een functie als schokbreker voor het oog heeft. Ook kan het vet herverdeeld worden over de oogkasrand als er daar in de loop van de jaren juist een vullingsdefect is ontstaan (Loeb- Hamra techniek). Zelden hoeft vet ook echt verwijderd te worden. Cruciaal bij deze techniek is dat het ooglid aan de zijkant gefixeerd wordt aan het bot, anders zal er een functioneel en cosmetisch storende laagstand ontstaan. Deze zogenaamde canthopexie is een handeling die veel chirurgen lastig vinden.  Daarom is een dergelijke operatie het beste uit te voeren door een chirurg die ervaren is met onderooglidchirurgie en vaak canthopexie verricht.

Een canthopexie zorgt voor fixatie van het onderooglid aan het botvlies zodat de contour goed blijft: een belangrijke stap in de onderooglidcorrectie
Jonge vrouw met vermoeide uitstraling door wallen onder de ogen op basis van geringe vetprolapsen en zichtbare onderste oogkasrand afgrenzing (met toestemming client)

 

Onderoogleden na Hamra techniek: betere vulling van de oogkasrand waardoor minder wallen onder de ogen (met toestemming client)

 

Wallen onder de ogen: complicaties en hoe voorkom je ze?

Complicaties zijn zeldzaam als de chirurg geoefend is in deze techniek and als de patient gezond is en zich aan de leefregels houdt. Ze bestaan uit draadbreuk, bloeding en infectie. Om deze complicaties te voorkomen geven we instructies voor de nazorg: oppassen met bukken, tillen en persen gedurende twee weken, niet sporten gedurende deze periode. Rustig fietsen en lopen mag wel. Koelen (15 min/uur) van de oogleden met zakjes bevroren doperwten gedurende twee dagen kan helpen tegen de zwelling. Als er bloedverdunners gebruikt worden zal er over tijdelijk staken dan wel continueren geadviseerd worden. Er is een verhoogde kans op blauwe plekken als er hoge bloeddruk is of als er bloedverdunners ingenomen worden. Van groot belang is goede nazorg: mocht er -hoe zeldzaam ook- een probleem ontstaan met nabloeding uit het ooglid of in de oogkas dan is goede bereikbaarheid van de chirurg belangrijk om het probleem op te lossen.

Dr Paridaens in de Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam en ELZA kliniek in Zurich heeft al 25 jaar ervaring met cosmetische ooglidchirurgie en heeft diverse ooglid-operatietechnieken ontwikkeld en hierover gepubliceerd. Hij opereert in binnen- en buitenland en krijgt ook clienten uit binnen- en buitenland. Gezien zijn expertise komen ook veel clienten, die helaas ontevreden zijn over hun elders uitgevoerde ooglidoperatie, bij hem om raad vragen, vaak met de de vraag of hij “er nog wat aan kan doen”. In deze heroperaties is hij ook gespecialiseerd, hoewel hij ook wel eens “neen” verkoopt als hij geen operatieve mogelijkheden meer ziet.

 

(zie ook artikel Over wallen onder de ogen en ooglidcorrectie op deze website)

 

Leave a Comment