Dion Paridaens gekozen als voorzitter Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR)

Op 27 juni 2023 is Dr Dion Paridaens, oogarts en lid van CMOR, in een algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot voorzitter van deze Coöperatie van ongeveer 40 medisch specialisten (oogartsen en anaesthesiologen Oogziekenhuis Rotterdam, en oogartsen Franciscus/Vlietland groep, en oogartsen IJsselland ziekenhuis). In de afgelopen twee jaren was hij reeds aktief als Secretaris van het Dagelijks Bestuur van CMOR en medisch manager van het Oogziekenhuis.

CMOR omvat een sterke groep van specialisten die vanwege de inhoud van het vak zeer gemotiveerd zijn om de oogheelkunde in alle subspecialisaties en algemene oogheelkunde als ook spoedeisende oogzorg te beoefenen of ondersteunen. Nergens in Nederland is de specialisten bezetting zo breed en goed als in het Oogziekenhuis Rotterdam, waar 2e, 3e en 4e lijns oogzorg wordt geleverd. Hierdoor is er een unieke 24/7 beschikbaarheid voor patienten die bijv dringende oogzorg nodig hebben. De formule van het Oogziekenhuis maakt het een bijzonder geschikt centrum voor de opleiding van jonge oogartsen, die een zeer brede ervaring krijgen in meerdere subspecialismen van het vak. Ondanks hun drukke klinische taken zijn CMOR leden ook aktief in de wetenschap en in participatie aan (inter)nationale congressen voor kennis overdracht.

Dion Paridaens is vanaf 1996 aktief in het Oogziekenhuis Rotterdam in de oculoplastische & orbita vakgroep. Sinds 2018 is hij tevens part-time werkzaam in het Erasmus MC (orbita vakgroep). Tevoren was hij gedurende 5 jaar part-time verbonden als Invited Professor aan de Hôpitaux Universitaire de Genève, Zwitserland.

In het Oogziekenhuis Rotterdam is hij Opleider (van de oogartsen in opleiding) en voorzitter van de lokale Centrale Opleidings Commissie. In 2002 startte hij een oculoplastisch fellowship, waarbij zijn vakgroep 2 fellows per jaar opleidt en daarnaast vele observers uit de hele wereld begeleidt.

Zijn belangrijkste bestuurlijke nevenfuncties zijn President-elect van de European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS), waarvan hij 8 jaar lang Honorary Secretary was na 2 jaar Council membership. Verder is hij bestuurslid en oprichter van de Dutch Orbital Society (D.O.S.), een dochterorganisatie van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (N.O.G.). Sinds 2002 is hij Secretaris van de SWOO-Flieringa Stichting.

Leave a Comment