Waarom zou ik de Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam kiezen voor een ooglidcorrectie? Vraag aan oculoplastisch chirurg Dr Dion Paridaens

Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam = Ervaring

In de Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam zit veel ervaring. Zo heb ikzelf 25 jaar ervaring, waarin ik veel superspecialistische expertise heb opgebouwd op het gebied van cosmetische en functionele ooglidchirurgie. Door de ervaring met een scala aan technische skills en kennis van verschillende weefsel en huidtypen en uitstekende kennis van de anatomie is de kans op een goed resultaat veel groter dan wanneer deze factoren ontbreken.

Het is van belang dat er niet alleen een groot volume per jaar is bij een gegeven chirurg, maar ook moet de chirurg bekend zijn met veel verschillende ingrepen op zijn/haar vakgebied.

Zo heb ik zelf meer dan 35000 ingrepen gedaan op oculoplastisch gebied: cosmetisch maar ook functioneel. Doordat ik bij patienten met ooglidtumoren veel reconstructief werk heb moeten doen ben ik een betere cosmetisch chirurg geworden: de anatomie is door en door bekend, zo ook het gedrag van de ooglidweefsels, tijdens en na de chirurgie.

Ooglidcorrectie: meer dan een kopieerbaar trucje..

Veel artsen die aan ooglidchirurgie doen kennen maar een trucje: een reepje huid weghalen uit het bovenooglid. Dit wordt dan ook nog vrijwel altijd hetzelfde uitgevoerd volgens het one-size-fits-all principe. Een ooglidcorrectie moet echter een individuele benadering hebben! Zo moet het vroegere uiterlijk meegewogen worden, maar ook de oogkasanatomie, de oogbevochtiging, de bolling van het oog en eventuele pathologie in de oogkas, traanklier of oog(lid)oppervlak.

Laagstand onderoogleden (familiair) voor correctie door Dr Dion Paridaens
Postoperatief beeld na bilaterale canthtoplastieken door Dr Dion Paridaens (publicatie met dank aan client)

 

Ooglidchirurgie: perfectioneren van technieken over de jaren

In mijn carrière vind ik het interessant dat je je als chirurg zelfs twee decennia ooglidchirurgie nog kan perfectioneren en verbeteren. Sommige clienten vragen weleens: ‘verveelt dat nu nooit?’ Het antwoord is ‘neen’, daar het veel afwisselender is dan een leek zich beseft: geen enkele ooglidcorrectie is hetzelfde. Zo zou elke chirurg het ook moeten zien, maar het blijkt dat dit onvoldoende wordt beleefd, vandaar al die klinieken met one-size-fits-all resultaten, waar mannen en vrouwen op elkaar gaan lijken na de ingreep.. Dezelfde geschrokken konijnenblik, die je bij diverse mensen op straat en op tv terugziet.

Een goed operatieresultaat geeft verfrissing, valt niet op door de natuurlijke oogopslag. Dat zou het doel dan ook moeten zijn.

Er zijn wel culturele verschillen. Zo zal ik bij bijvoorbeeld Iraanse vrouwelijke clienten in het algemeen wat meer huid weghalen, omdat dit door deze groep als gewenster wordt ervaren. Binnen elke culturele groep zijn er natuurlijk ook uitersten. Op jongere leeftijd wordt ook vaak relatief meer weggehaald dan bij ouderen.

Een eend die naar de opera kijkt..

Ik ken meerdere voorbeelden van artsen die een zwelling in het bovenooglid aanzagen voor vet en dit vervolgens verwijderden. De arts had dan echter de traanklier deels weggehaald, waardoor de patient een droog oog kreeg.. Deze artsen zijn onvoldoende toegerust om dergelijke chirurgie te verrichten, maar in Nederland is er nauwelijks toezicht om wie dergelijke ingrepen mag verrichten. Een reeds gepensioneerde oud-collega van me trok in voornoemde gevallen een vergelijking met een eend die naar de opera kijkt: de eend kijkt wel, maar heeft geen idee waar het over gaat..

Een arts die niet goed is opgeleid in oculoplastische chirurgie kijkt als een eend naar de opera…

Nationale en internationale aantrekkingskracht voor oculoplastische chirurgie in Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam

Juist vanwege het gewenste kwaliteitsniveau komen er vanuit het hele land maar ook erbuiten clienten naar ons toe. Zowel voor primaire ingrepen als na teleurstellende of gefaalde ingrepen die elders werden verricht, ook uit klinieken die op het internet bekend zijn met een goede reputatie.

Door mijn sterke betrokkenheid met andere landen via bestuurslidmaatschap van de Europese beroepsvereniging van oculoplastisch chirurgen, ESOPRS, geef ik overal ter wereld onderwijs en hoor ik van technieken die collega’s elders ontwikkeld hebben. Dit geeft je een voorsprong op anderen die deze ervaring niet meenemen.

Oculoplastisch chirurg Dr Dion Paridaens (centraal op foto) is de spin in het web van de Europese oculoplastisch vereniging ESOPRS en is een veelgevraagd spreker op internationale en nationale congressen

Belang van setting en nazorg bij oculoplastische chirurgie

De setting waarin de zorg plaatsvindt moet ook kloppen. Doel hier niet zozeer op de kwaliteit van de koffie of de vriendelijkheid van de medewerkers, die sowieso vanzelfsprekend moet zijn, maar meer op de operatiekamer en faciliteiten en de logistiek hieromheen. De nazorg is bij ons goed geregeld. Dat begint met goede voorlichting: een consult wordt bij ons door de specialist gedaan, die alle ins and outs van de ingreep vertelt na eerst zorgvuldig tot een diagnose en werkplan te zijn gekomen.

Goede (oculoplastische) zorg is niet alleen een handje komen geven

In sommige klinieken gebeurt dit proces door ondersteunende krachten, waarbij de chirurg alleen maar een handje komt geven. Waarschijnlijk komt dit voort uit een commerciele motivatie. Dat is mijn inziens geen optimale zorg. Je moet als arts weten met wie je te maken hebt, de mens en zijn/haar verwachtingen leren kennen. Uitsluiten dat er factoren zijn die een goed resultaat kunnen ondermijnen. En uitsluiten dat iemand geen psychische stoornis zoals body dysmorphic syndrome heeft. Ik maak teveel mee dat mensen met een dergelijke psychiatrische afwijking hebben, waarbij er geen enkele rem zit op het laten verrichten van ingrepen (die overigens nooit tot tevredenheid zullen leiden), toch elders zijn geopereerd, soms zelfs wel 5 keer! Dit zijn zaken die je niet vaak ziet vermeld op het internet, maar die ik wel tegenkom in de dagelijks praktijk.

Persoonlijke aandacht van een zeer ervaren chirurg: dat is wat een client dus nodig heeft en verdient.

Dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg in Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam. Tevens verbonden aan Oogziekenhuis Rotterdam en Erasmus MC, Rotterdam en ELZA Clinic, Zurich