Rotterdam Ocular Melanoma Study Group voorgedragen als landelijk expertisecentrum

De NFU heeft van VWS de opdracht gekregen om een aanwijzingsprocedure voor nationaal erkende expertisecentra in Nederland te ontwikkelen en uit te voeren. De NFU werkt hierbij voor de inbreng van het medisch-wetenschappelijke perspectief en Europese inbedding nauw samen met Orphanet Nederland, en voor de inbreng van het patiëntenperspectief met de VSOP. Hierbij treedt de VSOP ook op als intermediair namens patiëntorganisaties die geen lid zijn van de VSOP. Het einddoel is om te komen tot een adequaat overzicht van erkende expertisecentra op het gebied van zeldzame aandoeningen in Nederland: welke specifieke expertise is waar te vinden?

Recent is er vanuit het Oogziekenhuis Rotterdam een aanvraag gedaan voor erkenning van o.a. de Rotterdam Ocular Melanoma Study Group (samenwerking tussen de afdelingen oogoncologie Oogziekenhuis Rotterdam en Erasmus MC, genetica Erasmus MC,  pathologie Erasmus MC, radiotherapie Erasmus MC en inwendige geneeskunde SFG). Er was in eerste aanleg een gunstig besluit daar aan alle criteria was voldaan. Vervolgens is er een definitief positief oordeel afgegeven.

Een expertisecentrum houdt zich op een zeer gespecialiseerd niveau bezig met zorg voor patiënten met een (relatief) zeldzame ziekte, als ook wetenschappelijk onderzoek.

Naast het Leidse LUMC is Rotterdam  al vele decennia een centrum voor oncologische oogzorg, met name voor patiënten met een oogmelanoom, maar ook voor patienten met andere oogheelkundige oogtumoren (oog, oogleden en oogkas). Het ROMS houdt een database met klinische inclusief genetische informatie bij, die de grootste is van Nederland. Het merendeel van de patiënten uit deze database werd geincludeerd vanuit het Oogziekenhuis Rotterdam.

Patienten met oogoncologische problematiek kunnen terecht op speciaal ingerichte oogoncologie spreekuren, met een toegewijd team van oogchirurgen (oculoplastisch/oncologisch  chirurg en hoornvlieschirurg), internisten/oncologen en verpleegkundigen.

 

Geslaagd 2nd Dutch Orbital Society Symposium

Op 31 januari 2015 werd in Driebergen op Landgoed de Horst het 2e DOS symposium gehouden voor oogartsen en oogartsen i.o. uit Nederland en Belgie.

Net zoals in 2013 werd het een goed bezocht en geslaagd evenement met veel waardering van de deelnemers. (zie foto).

Behalve een Nederlandse faculty (DOS bestuursleden, zie foto), waren er ook gastsprekers uit Engeland (Dr Malhotra, East-Grinstead) en Duitsland (Prof Hintschich, Munchen).

DSC02127 DOS bestuur 2015

DOS bestuur met gast sprekers Dr Malhotra uit de UK en Prof Hintschich uit Duitsland.
Voorste rij, van links naar rechts: Dyonne Hartong (VUMC), Erelid Rob de Keizer (UZA, Belgie), Roel Kloos (AMC), Raman Malhotra (East Grinsted, UK), Christoph Hintschich (Munchen, Duitsland),
2e rij, vlnr: Christine Eenhorst (UMCU), Maarten Mourits (AMC), Dion Paridaens (OZR), Rachel Kalmann (UMCU), Willem van den Bosch (OZR).
3 rij, vlnr, Ronald de Keizer (OZR), Peerooz Saaed (AMC), Stijn Genders (LUMC)

 

De organisatie van dit symposium was in handen van Dion Paridaens (OZR) en Roel Kloos (AMC), ondersteund door Alexandra Bieren, secretaresse Oogziekenhuis Rotterdam.

De Dutch Orbital Society werd in 2012 opgericht met als doel het bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van orbita (oogkas)-, traanweg- en ooglid/conjunctiva (oogslijmvlies)-pathologie in Nederland door het opstellen van protocollen en formuleren van kwaliteitseisen. Tevens beoogt de DOS een vraagbaak te zijn voor oogartsen met medische vragen op dit terrein. Tenslotte wil de DOS kennis en ervaring delen door middel van organisatie van symposia en workshops als ook wetenschappelijk onderzoek.

Interessant  was een bijdrage van Dr Raman Malhotra over het gebruik van hyaluron zuur fillers voor de behandeling van onvolledige oogsluiting bij atrofie of tekort van oogkasvet zoals kan optreden bij een post-enucleatie socket syndroom. Bij ongeveer 70% van patienten bij wie fillers in het bovenooglid werd gespoten ontstond verbetering van oogsluiting en het cosmetische vullingsdefect. In Nederland is er echter wel een potentieel probleem met vergoeding van dergelijke kostbare procedures, die moeten worden herhaald voor het onderhouden van het effect.

Prof Dion Paridaens gaf een voordracht over de eenzijdige manifestatie van de oogziekte van Graves. Doordat deze aandoening meestal tweezijdig voorkomt is er bij een unilaterale presentatie vaker een delay in diagnostiek en behandeling.

DSC02121 DOS deelnemers 2015

DOS deelnemers 2015, inclusief sponsor Rockmed

Live Oculoplastic Surgery Symposium in Trier, Duitsland

Op 3 en 4 juli heeft Prof Dion Paridaens op invitatie deelgenomen aan een live surgery symposium (10e Trierer Operationskurs fur Lid-Orbita-Tranenwegchirurgie) in Trier, Duitsland.  Er was een internationale faculty (VS, Engeland, Nederland, Oostenrijk, Estland en Duitsland) die voor ongeveer 200 aanwezigen “live chirurgie” verrichten vanuit twee operatiekamers in het Krankenhaus der Barmherzigen Bruder.

Operatieteam van Dion Paridaens (rechts op foto) tijdens live surgery symposium in Trier, Duitslandlive surgery 1 Trier Juli 2015

 

Neuronavigatie bij orbita chirurgie

neuronav 1 HUG 2015

Op 18 juni j.l. heeft Prof Dion Paridaens in samenwerking met een team van maxillofaciaal chirurgen en een neurochirurg in de Hopitaux Universitaires de Geneve, Zwitserland een orbitatumor verwijderd met neuronavigatie controle.

Het betrof hier een vergevorderd oogkas recidief van een pleiomorf adenoom van de traanklier dat in Zuid Amerika jaren geleden onvoldoende was verwijderd.

Hoewel neuronavigatie in de neurochirurgie een gangbare techniek is, staat de rol van deze manier van imaging bij de oogkaschirurgie nog ter discussie.

De operatie verliep voorspoedig en werd uitgevoerd via een snede in het bovenooglid met verwijdering van een deel van de oogkas. Hierbij werd ook een deel van het benige dak van de oogkas tijdelijk verwijderd om de weke delen tumor zo goed mogelijk te kunnen verwijderen. Met neuronavigatie kon worden bevestigd dat al het abnormale weefsel klinisch volledig was verwijderd.

Nascholing Ooglidreconstructie voor MKA artsen (kaakchirurgen)

flyer Symposium Aangezichtschirurgie 2015

Op vrijdag 24 april 2015 heeft Prof Dion Paridaens op invitatie van de MKA artsen in het kader van scholing voor reconstructieve en esthetische aangezichts chirurgie gesproken over “Ooglidreconstructie: hoe bereik ik een goed resultaat?” Het symposium had sprekers uit diverse landen en vond plaats op Landgoed Zonheuvel te Doorn. Er was een interessante interactie tussen de aanwezigen en de sprekers. Na afloop was er tevredenheid over het verloop van het symposium, dat uitstekend georganiseerd was door de MKA chirurgen.

Invited Lecture Symposium Aangezichtschirurgie 2015

Op vrijdag 24 april 2015 zal Prof Dion Paridaens op invitatie van de MKA artsen in het kader van scholing voor reconstructieve en esthetische aangezichts chirurgie spreken over “Ooglidreconstructie: hoe bereik ik een goed resultaat?” Het symposium heeft sprekers uit diverse landen en zal plaatsvinden op Landgoed Zonheuvel te Doorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoeming tot Secretaris European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery

In September 2014 werd Prof Dion Paridaens benoemd tot secretaris van The European Society of Ophhthalmic Plastic & Reconstructive Surgery. Het secretariaat is overgenomen van Prof Christoph Hintschich uit München en is verhuisd naar Rotterdam voor minstens 4 jaar. ESOPRS is een vereniging voor oculoplastische, traanweg en orbitachirurgen. ESOPRS werd opgericht in 1982. Naast Europese specialisten zijn er ook veel leden uit andere werelddelen. Het delen van kennis en nascholing staat op de voorgrond.

Voor verdere informatie: www.esoprs.eu

Benoeming tot hoogleraar in Geneve

Op 2 juli 2012 is Dr Dion Paridaens, oogarts, benoemd tot Professor aan de Universiteit van Geneve, Zwitserland. Deze universiteit behoort tot de top 10 van Europa. Sinds 1 januari 2011 is hij part-time verbonden aan de Hopitaux Universitaires de Geneve met als opdracht een afdeling orbita- en oculoplastische  chirurgie op te richten met aandacht voor (poli)klinische zorg, onderwijs, en wetenschappelijk onderzoek. Professor Paridaens zal verbonden blijven aan het Oogziekenhuis Rotterdam en heeft verder een honoraire aanstelling bij het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.