Medische behandeling van de oogziekte van Graves: nieuwe ontwikkelingen (2019)

Graves’ orbitopathie

Graves’ orbitopathie (GO) of oogziekte van Graves is een afweerreactie tegen de eigen weefsels in de oogkas bij patiënten met de schildklierziekte van Graves. Verschillende weefsels kunnen ontstoken raken, zoals het vet, de spieren en de traanklier in de oogkas. Verschillende afwijkingen kunnen ontstaan bij GO. Wanneer er ontsteking optreedt in de oogkas, ontstaat er vaak zwelling van het vet en de oogspieren. Hierdoor neemt het volume in de oogkas toe, waardoor de ogen kunnen gaan uitpuilen. Wanneer de oogspieren ontstoken zijn, kunnen zij niet goed meer bewegen. Hierdoor kan er dubbelzien ontstaan. De spieren van de oogleden kunnen ook ontstoken zijn, waardoor de bovenoogleden omhoog worden getrokken en de onderoogleden te laag staan. De ogen lijken hierdoor uit te puilen. Wanneer de ogen niet goed meer gesloten kunnen worden, kan het hoornvlies uitdrogen. Dan kunnen er ontstekingen aan het hoornvlies ontstaan. Een ernstige vorm van GO kan leiden tot een beknelde oogzenuw door de ontstoken oogspieren in de oogkas. Het gezichtsvermogen gaat dan achteruit en kan zonder behandeling slecht blijven.

Behandeling van GO

De eerste stap in de behandeling van GO is een goede instelling van de schildklierfunctie met medicatie. Het behandelen van de schildklierfunctie is niet voldoende voor het behandelen van de oogafwijkingen. Stoppen met roken is belangrijk voor het verminderen van de ontstekingsverschijnselen.

Wanneer er een flinke ontsteking is van de weefsels van de oogkas, wordt er prednison via het infuus gegeven. Prednison remt de afweerreactie van het lichaam tegen de weefsels in de oogkas, waardoor de ontsteking verminderd. Onderzoek heeft aangetoond dat hoge doseringen prednison per infuus beter werken dan lagere doseringen prednison per tablet. Deze behandeling werkt goed voor GO, maar moet meerdere keren gegeven worden door het infuus. Hierdoor zijn meer bezoeken aan het ziekenhuis nodig en de hoge dosering prednison kan ongewenste bijwerkingen hebben.

Nanocort

Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum zijn samen een onderzoek gestart naar een andere behandeling van GO met Nanocort©. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de behandeling met Nanocort© veilig en werkzaam is. Het middel is getest bij gezonde mensen, patiënten met reuma en darmontstekingen. Nanocort© wordt alleen nog gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en kan nog niet voorgeschreven worden door de arts.

Ook Nanocort© bevat prednison, maar met een speciaal omhulsel. Dit omhulsel zorgt ervoor dat het medicijn minder snel door het lichaam wordt afgebroken en langer werkzaam blijft. Nanocort© wordt ook via het infuus gegeven.

Voor de huidige behandeling van GO, zijn meerdere ziekenhuisbezoeken nodig. De prednison wordt elke week per infuus gegeven, een aantal weken na elkaar. Voor het onderzoek met Nanocort© zijn er minder behandelingen nodig. Hierdoor zijn er minder ziekenhuisbezoeken nodig.

Het speciale omhulsel van de Nanocort© zorgt ervoor dat het medicijn zich specifiek ophoopt op de plek van de ontsteking. Hierdoor kan er met een lagere dosering Nanocort©, hetzelfde effect worden bereikt als bij de prednison.

Door het omhulsel, komt er veel minder medicijn vrij in andere plaatsen van het lichaam. Hierdoor treden er minder ongewenste bijwerkingen op dan bij de huidige behandeling met prednison.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen twee behandelingen met Nanocort©. Vervolgens worden de deelnemers gedurende 12 maanden regelmatig onderzocht door de oogarts en de internist. De oogarts houdt het effect van de Nanocort© op de GO in de gaten. De internist let op de schildklierfunctie en uw algehele gezondheid. Er worden meerdere foto’s gemaakt van de oogkassen en bloedonderzoek verricht. De werking van de oogspieren wordt regelmatig onderzocht door de orthoptist. Door al deze onderzoeken en controles, kan er een goed beeld gevormd worden over de werking van Nanocort© bij GO.

Het onderzoek naar de behandeling met Nanocort© is nog niet afgerond. Er worden geen nieuwe deelnemers meer geaccepteerd.

 

Overige nieuwe ontwikkelingen voor de medische behandeling van aktieve oogziekte van Graves

Teprotumumab is een IGF-1-receptor blocker. Blokkade van deze insulin-like growth factor-I receptor lijkt belangrijk om het onstekingsproces bij de oogziekte te remmen.

Een multicenter trial onder leiding van de onderzoeker Terry Smith uit de VS heeft veelbelovende resultaten laten zien. Momenteel loopt er een controle trial in andere centra om deze gunstige respons te bevestigen. Teprotumumab kan daarom een belangrijk medicijn worden voor patienten met aktieve oogziekte van Graves.

Tocilizumab,een middel dat interleukine 6 (IL-6) blokkeert, zou mogelijk gunstig kunnen zijn om ontstekingsverschijnselen te remmen, bijvoorbeeld bij patienten die niet gunstig reageren op steroiden. Er is echter slechts 1 trial op een zeer beperkt aantal patienten verricht, zodat nog geen uitspraken kunnen worden gedaan over de werkzaamheid van dit middel.

 

Rotterdam, 3 februari 2019

Sanne Detiger, Robin Peeters, Virgil Dalm, Dion Paridaens (Schildkliercentrum Rotterdam)

Dion Paridaens contributed to successful ESASO Course on Orbital, Lacrimal & Oculoplastic Surgery in Lugano, January 2019

As in 2018, Dion Paridaens (Rotterdam, the Netherlands) participated in the 2019 ESASO Course on Orbital, Lacrimal & Oculoplastic Surgery Course in Lugano, Switzerland (21-25 January). ESASO is the European School for Advanced Studies in Ophthalmology.

He gave three interactive lectures on Orbital Infections, Orbital non-infectious Inflammation and on Socket Surgery. In addition he was Instructor Dissection Course, where he demonstrated an external DCR operation, as well as a lower lid entropion surgery, upper lid entropion surgery, canthoplasty for lower blepharoplasty to a large group of very motivated young colleagues-in-the-field.

Scientific Coordinators Ramon Medel and Luz Vasquez (IMO, Barcelona) commented that this course has been the best rated amongst all ESASO courses in recent years. This year’s course attracted participants from 17 countries.

Bovenooglidcorrectie bij Aziatische mensen – Asian blepharoplasty

Dion Paridaens, PhD MD, Consultant Oculoplastic Surgeon,

Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam, the Netherlands and ELZA, Zurich, Switzerland

January 2019

Asian eyelid surgery – what is it?

Asian (East Asian) eyelid surgery, also known as “double eyelid surgery”, is a cosmetic surgical method to reconstruct the skin of the upper eyelid and often also to partially remove a surplus of skin. An eyelid crease can be made where it is naturally missing (also known as a “mono-lid”).

Asian upper eyelid – without skin fold. Preoperative image. Epicanthale folds on nose side upper eyelid.
Asian upper eyelid – with skin fold. Postoperative image.

 

Asian upper eyelid without skin fold (left) versus Caucasian upper eyelid (with skinfold) right

Further information: see page Asian eyelid surgery- Asian blepharoplasty on this website.

Surinaamse Dr Sayad Bhikhie rond Oculoplastisch Fellowship in Oogziekenhuis Rotterdam succesvol af

Sayad Bhikhie, MD, heeft zijn opleiding tot oogarts en een oculoplastisch fellowship in het Oogziekenhuis Rotterdam succesvol afgerond en zal terugkeren naar Paramaribo, waar hij in het Academisch Ziekenhuis zal gaan werken. Hij zal zich met name gaan bezig houden met ooglid, oogkas en traanweg chirurgie – naast algemene oogheelkunde. Er bestaat een lange relatie tussen Oogziekenhuis Paramaribo en Oogziekenhuis Rotterdam. Dr Bhikhie is de 3e Surinaamse oogarts die een oculoplastisch fellowship in Rotterdam heeft gedaan.

Sayad Bhikhie MD (oogarts, links op foto), Nancy van Tol (verpleegkundige/OK assistente, midden) en Dion Paridaens PhD MD (Fellowship Director en plv opleider oogheelkunde, rechts) in het dagcentrum van het Oogziekenhuis Rotterdam (December 2018)

Dr Paridaens keynote speaker in Italy (SICOP, November 2018)

Dion Paridaens (third from the left) among other invited speakers and local organizers and Executives of SICOP in Taormina

On November 9th and 10th, 2018 Dr Dion Paridaens, oculoplastic surgeon in the Rotterdam Eye Hospital & Erasmus Medical Center was a guest-speaker in Taormina, Sicily during the 19e Congress of SICOP, the Italian Society of Ophthalmic Plastic Surgery.

During this event Paridaens held 3 keynotes about orbital and eyelid topics, which were well received.

After his keynote lecture about thyroid orbitopathy,  Dr Dion Paridaens was thanked by Dr Francesco Quaranta Leoni, President van SICOP

 

 

Keynote lezing door Paridaens bij 37th Annual Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS)

Op vrijdag 14 september j.l. gaf Dr Dion Paridaens, oogarts/oculoplastisch chirurg in het Oogziekenhuis Rotterdam, tijdens de 37e jaarvergadering van ESOPRS een keynote lezing met de titel “The medical treatment of moderate-to-severe thyroid orbitopathy: is there a role for nanotechnology?”

De internationale 3-daagse Meeting met ongeveer 600 participanten vanuit de hele wereld werd gehouden in Boekarest.

Dr Paridaens, al 4 jaar Honorary Secretary van ESOPRS, werd tijdens de ledenvergadering herkozen voor 4 jaar. Verder was hij aktief als lid van de Scientific Committee en jury-lid van de 2018 ‘Richard Collin Junior Award’.

Mijlpaal voor Oogziekenhuis Rotterdam bereikt: 160 publicaties door 1 oogarts

In Februari 2018 werd -voor het Oogziekenhuis Rotterdam- een all-time high in aantal van wetenschappelijke publicaties bereikt. Dr Dion Paridaens, oogarts en oculoplastisch chirurg, is co-auteur van 160 publicaties in diverse, overwegend oogheelkundige peer-reviewed tijdschriften, waarbij hij van een groot deel eerste of laatste auteur is. Zijn laatste publicatie (met twee collega’s uit het Erasmus MC) was op het gebied van de oogziekte van Graves en verscheen in het gezaghebbende tijdschrift Lancet Diabetes & Endocrinology. Hij is promotor en co-promotor geweest van vele onderzoekers en heeft tevens vele fellows, AIOS en studenten begeleid met wetenschappelijke projecten, die bijna altijd in teamverband zijn uitgevoerd. Het grootste aantal publicaties verscheen in de periode dat Paridaens aan het Oogziekenhuis Rotterdam verbonden was en intensief samenwerkte met diverse groepen in het Erasmus MC. Tevoren werd gepubliceerd vanuit het Londense Moorfields Eye Hospital en vanuit het Utrechtse Academisch Ziekenhuis (AZU, nu UMCU). 

ESOPRS Website 2.0

February 2018

We are pleased to announce that the website of the European Society of Ophthalmic Plastic Surgery (www.esoprs.eu) has undergone a metamorphosis: it is a completely new system but part of the former corporate identity of the Society has been preserved. The new site should be more mobile friendly and will have new features added on an on-going basis. We have a case discussion form that will be encouraging members to use. For patients useful information about various oculoplastic conditions is now available.

ESOPRS is happy with our new webmaster Ben Williams, who can be easily reached for support.

Dion Paridaens, PhD MD, Secretary ESOPRS

New look of the ESOPRS website 2.0

Paridaens spreekt over nanotechnologie voor de behandeling van Graves Orbitopathie op symposium Schildklierziekten

Schildklier symposium met aandacht voor oogziekte van Graves

Op 2 november j.l. was Dion Paridaens geïnviteerd spreker tijdens het symposium Schildklierziekten Anno Nu, een update voor de klinische praktijk in de Kuip in Rotterdam. Het symposium was georganiseerd door het schildkliernetwerk en het Erasmus MC Academic Center for Thyroid Diseases, waarmee het Oogziekenhuis Rotterdam nauw samenwerkt.

Voor de inhoud van dit symposium kunt u klikken op de volgende link: Uitnodiging Symposium Schildklier 2017

Nieuwe ontwikkeling: Nanotechnologie in behandeling van oogziekte van Graves

Onderwerp van de lezing die Paridaens in een duo presentatie met internist-immunoloog Virgil Dalm hield, was Nanotechnologie bij de Oogziekte van Graves

In de lezing kwamen de laatste ontwikkelingen aan bod met betrekking tot medische behandeling van de oogziekte van Graves en een nieuwe studie die in Rotterdam zal worden uitgevoerd door oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam in samenwerking met internist-endocrinologen en immunologen van het Erasmus MC. Coordinator van deze studie is Dion Paridaens, oogarts en orbitachirurg in het Oogziekenhuis Rotterdam met honoraire aanstelling in het Erasmus MC.

Nanocort

Nanocort: pegylated liposomal prednisolone

Het gaat bij deze innovatieve studie naar het gebruik van nanocort, een met behulp van nanotechnologie vervaardigd medicijn, dat bestaat uit een steroid verpakt in een liposoom. Deze zeer kleine partikels kunnen via een infuus in de bloedbaan worden gespoten en hebben de eigenschap alleen uit de bloedbaan te treden en actief te worden in ontstoken gebieden, zoals – in het geval van de oogziekte van Graves- de oogkassen. Ook de scheenbeenziekte van Graves zou hiermee mogelijk behandeld kunnen worden. Het grote voordeel zou kunnen bestaan dat de bijwerkingen van steroïden als prednison veel minder dan in het geval van de klassieke medicatie die -niet in liposomen verpakt- wordt ingespoten of in pilvorm verstrekt.

Wereldwijd is er wel onderzoek verricht naar de effecten van nanocort bij rheumatoide arthritis en inflammatoire darmziekten, maar niet naar de Oogziekte van Graves.

Als de pilot studie gunstige resultaten laat zien bij 20 behandelde patiënten met een actieve oogziekte zal een vervolg studie naar nanocort worden opgezet.

 

Oculoplastic Surgery ESOPRS Course for General Ophthalmologists during ESCRS in Lisbon 2017

On invitation by the European Society of Cataract & Refractive Surgery (ESCRS) Dr Dion Paridaens, Secretary of the European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS), was asked to organise a course for general ophthalmologists and anterior segment eye surgeons during the Annual Meeting of ESCRS which was held in Lisbon on Sunday October 8.

The course, chaired by Vladimir Thaller from Plymouth, UK,  was very well attended and there was a nice interaction between the audience and the speakers. The titles of the presentations are listed below.