AFHAALTIJD

Terms of Service

Gebruik

Afhaaltijd biedt u de mogelijkheid om afspraken voor afhaaltijden, winkeltijden of tijdstippen met andere doelen vast te leggen tussen u en uw klant. Wij bieden u deze mogelijkheden aan via onze website afhaaltijd.nl. Na het registreren van een gebruikersaccount kunt u zelf de informatie beheren die zichtbaar is voor uw klanten. Om het mogelijk te maken voor uw klanten om afspraken te maken en bevestigingen hiervan te ontvangen dient u te beschikken over zogenaamde credits. Deze credits zijn in bundels te koop via uw dashboard. Omdat na aanschaf van de bundel het niet mogelijk is het gebruik hiervan terug te draaien vragen we je bij aankoop hiervan afstand te doen van je herroepingsrecht. Overigens ten overvloede geldt voor zakelijke, ook kleine ondernemers dit recht niet. Als uw credits van uw account verbruikt zijn, behouden we ons het recht voor om het account op te schorten tot het begin van de volgende credits aanvulling. We zullen u op de hoogte stellen als uw credits (bijna) verbruikt zijn.

Beschikbaarheid en integriteit

Uw gebruik van deze service is op eigen risico. Onze back-upservice draait één keer per dag en er wordt een week aan back-ups bewaard. Wij streven naar een hoge beschikbaarheid van onze diensten maar geven geen uptime garanties af. Ons netwerk en onze servers worden continue gemonitord en zijn zelden offline, behalve voor gepland onderhoud en hardware- en software-upgrades.

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

Afhaaltijd (Brightbluebyte) is niet verantwoordelijk voor enige geclaimde schade, inclusief incidentele schade en gevolgschade, die kan ontstaan doordat de servers van Afhaaltijd (Brightbluebyte) offline gaan of om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. Bovendien is Afhaaltijd (Brightbluebyte) niet verantwoordelijk voor enige geclaimde schade, inclusief incidentele of gevolgschade, die het gevolg is van de beschadiging of verwijdering van een website of registratie van een van de servers van Afhaaltijd (Brightbluebyte). Alle schade is beperkt tot de onmiddellijke beëindiging van de dienst.

De klant stemt ermee in dat hij Afhaaltijd (Brightbluebyte) zal verdedigen, schadeloos stellen, zal beschermen en vrijwaren van alle eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en claims, inclusief redelijke advocatenhonoraria die tegen Afhaaltijd (Brightbluebyte), zijn agenten, klanten, functionarissen en werknemers kunnen ontstaan of het resultaat zijn van enige geleverde of uitgevoerde dienst of overeengekomen te worden uitgevoerd of enig product dat wordt verkocht door de klant, diens agenten, werknemers of rechtverkrijgenden. De klant stemt ermee in om Afhaaltijd (Brightbluebyte) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen aansprakelijkheden die voortvloeien uit; (1) enig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door producten die worden verkocht of anderszins gedistribueerd in verband met Afhaaltijd (Brightbluebyte); (2) materiaal geleverd door de klant dat inbreuk maakt op of vermeend inbreuk maakt op de eigendomsrechten van een derde partij; (3) inbreuk op het auteursrecht en (4) defecte producten die vanaf de server van Afhaaltijd (Brightbluebyte)aan klanten worden verkocht.

Beperkingen in het gebruik van onze service

We bieden u een dienst voor het aanmaken en beheren van afhaaltijd/winkelmomenten. Onze service mag niet worden gebruikt als middel om andere activiteiten uit te voeren die niets te maken hebben met deze hoofdactiviteit. Het is verboden om met gebruikmaking van de diensten van afhaaltijd (Brightbluebyte) op enige wijze informatie of diensten aan te bieden waarbij:

irrelevante of opzettelijk onjuiste informatie wordt geplaatst; rechten van derden worden geschonden, in bijzonder auteursrechten; informatie wordt geplaatst met pornografische, immorele of aanstootgevende inhoud. wet- en regelgeving wordt geschonden of criminele handelingen worden verricht; virussen of andere computerprogramma's, die soft- of hardware bevatten die schade aan het Platform kan veroorzaken of op andere wijze het gebruik van het Platform kan belemmeren, kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer kunnen belemmeren.

Welke producten accepteert afhaaltijd niet?

Wij accepteren geen producten en diensten die een onacceptabel risico vormen of kunnen vormen voor de reputatie van Afhaaltijd. Bied je een of meer van deze producten of diensten aan? Dan accepteren we je account niet of sluiten we je af en kun je onze diensten niet gebruiken. Er is in dit geval ook geen mogelijkheid tot restitutie van eventuele credits.

Wij accepteren de volgende producten of diensten niet:

Erotiek

 • Erotisch of pornografisch beeldmateriaal.
 • Seksdating of seksevenementen.
 • Prostitutie of escortdiensten.
 • Postorderbruiden.

Financiële dienstverlening

 • Een financieel product of dienst met een extreem hoog risico.
 • Een illegaal financieel product of dienst.
 • Een geldwisselkantoor of geldtransfers waarvoor de aanbieder niet de juiste vergunning heeft.
 • Valutahandel waarvoor de aanbieder niet de juiste vergunning heeft.
 • Alternatieve valuta, betaalkaarten of saldi waarvoor de aanbieder niet de juiste vergunning heeft.
 • Beleggingsproducten of beleggingsadvies waarvoor de aanbieder niet de juiste vergunning heeft.
 • Het verzamelen van betalingen of factoring.
 • Cryptocurrency trading.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen of apotheekdiensten waarvoor de aanbieder niet de juiste vergunning heeft.
 • Pseudo-medicatie.

Verdovende middelen

 • Verdovende middelen.
 • Materialen die gebruikt kunnen worden voor de productie van cannabis of illegale verdovende middelen.
 • Voedingssupplementen
 • Voedingssupplementen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Steroïden.

Illegale of gestolen producten

 • Illegale diensten.
 • Illegale of gestolen producten.
 • Producten of diensten die illegale activiteit bevorderen of daar uitleg over geven.
 • Producten of diensten die onrechtmatig zijn nagemaakt.
 • Producten of diensten die het auteursrecht, handelsmerk of de privacy van anderen op onrechtmatige manier overtreden..
 • Kansspelen
 • Illegaal gokken.
 • Kansspelen waarvoor de aanbieder niet de juiste vergunning heeft.
 • Binaire opties of CFD’s (Contracts for Difference).
 • Centenveiling.

Maatschappelijk ongepast gedrag

 • Producten of diensten die aanzetten tot terrorisme of politiek geweld.
 • Producten of diensten waarbij de aanbieder wet- en regelgeving ontwijkt.
 • Producten of diensten waarbij sprake is van misleidende marketingpraktijken.
 • Misleidende, onrechtvaardige of onbehoorlijke producten of diensten.
 • Piramidespelen en andere methoden waarmee de aanbieder ‘snel rijk worden’ suggereert.
Op Overeenkomsten gesloten tussen Afhaaltijd (Brightbluebyte) en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.