Paridaens keynote speaker in the Royal Society of Medicine in London – the Annual Alumni Meeting of Moorfields Eye Hospital

On March 10th 2017 Dr.Dr. Dion Paridaens, oculoplastic and orbital surgeon at the Rotterdam Eye Hospital and ELZA Clinic in Zurich, was invited as keynote speaker at the Annual Alumni Meeting 2017 Moorfields Eye Hospital. In the historic setting of the Royal Society of Medicine, he spoke to a group of ophthalmologists (200plus) about “Medical treatment of Graves’ orbitopathy: where do we go from here.” In his lecture he looked back to his research time at Moorfields Eye Hospital in 1990 and 1991, his experience with Consultant Surgeons and other employees of that time, his meeting with Her Majesty the Queen and his Royal Highness Prince Philip the Duke of Edinburgh, and the impact of his work there on his career. He spoke about Basedow’s eye disease and in particular new treatment options based on recent scientific research done. In recent years, many translational research projects have been done through a close collaboration between the Rotterdam Eye Hospital and the Erasmus Medical Center. Examples of these are the first anti-inflammatory treatment with tumor necrosis factor (TNF) inhibitors and flat late derived growth factor (PDGF) inhibitors in patients with Basedow’s disease.

Paridaens looked forward to new developments and hopes that he and his collaborates can soon start a new trial to study the efficacy and side-effects of a recently fabricated anti-inflammatory drug that is prepared with nanotechnology.

Paridaens keynote speaker in the Royal Society of Medicine in Londen – the Annual Alumni Meeting van Moorfields Eye Hospital

Op 10 maart jl was Dr Dion Paridaens, oculoplastisch en oogkaschirurg in het Oogziekenhuis, keynote speaker tijdens de Annual Alumni Meeting 2017 van Moorfields Eye Hospital. In de historische setting van the Royal Society of Medicine sprak hij voor een gezelschap van 200plus oogartsen over “Medical treatment of Graves’ orbitopathy: where do we go from here”. In zijn lezing blikte hij met dankbaarheid terug naar zijn onderzoekstijd in Moorfields Eye Hospital in 1990 en 1991, zijn ervaringen met Consultant Surgeons en andere medewerkers uit die tijd, zijn ontmoeting met Her Majesty the Queen & his Royal Highness Prince Philip the Duke of Edinburgh, en de impact van het werk daar op zijn verdere loopbaan. Hij sprak verder over de Oogziekte van Graves en met name nieuwe behandelmogelijkheden op basis van recent gedaan wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen jaren is er veel translationeel onderzoek verricht vanuit een nauwe samenwerking tussen het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. Voorbeelden hiervan zijn de eerste ontstekingsremmende behandelingen met tumor necrosis factor (TNF) remmers en platelate derived growth factor (PDGF) remmers bij patienten met de oogziekte van Graves.

Paridaens blikte vooruit op nieuwe ontwikkelingen in Nederland: binnenkort hoopt de Rotterdamse Graves onderzoeksgroep te kunnen gaan starten met onderzoek naar de werking van een nieuw medicijn dat met nanotechnologie is bereid.

Hoe vaak komt blootstelling of uitstoting van een oogkas implantaat voor?

Recent publiceerde een groep o.l.v. Prof Dr Dion Paridaens, oogarts en orbita-chirurg uit het Oogziekenhuis Rotterdam, de resultaten van een studie naar de blootstelling of uitstoting van orbitale implantaten na evisceratie of enucleatie.*

Deze studie werd in het voorjaar (2016) gepresenteerd door Dr Jennifer Verhoekx, oogarts-in-opleiding, tijdens het jaarlijke congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Doel van deze studie was het bepalen van de frequentie van de blootstelling en extrusie van orbitale implantaten na twee verschillende technieken van evisceratie en enucleatie.

Hierbij werd via status onderzoek gekeken naar de resultaten van een groep patienten die in de periode 2001 en 2013 een evisceratie of enucleatie ondergingen, uitgevoerd door DP.

Tussen 2001 en 2004 werden de weefsellagen (Tenon’s kapsel en slijmvlies) in afzonderlijke lagen gesloten (zoals in alle leerboeken staat), na 2004 gebruikten we een vereenvoudigde sluiting met multipele hechtingen door twee lagen tegelijk .

Figure 1. Schematische weergave van de twee sluitingstechnieken; het sluiten van het kapsel van Tenon en conjunctiva in 1 laag (links) versus de klassieke  techniek van sluiting in 2 lagen (rechts).  (figuur door dr J. Verhoekx)


We includeerden 164 patiënten bij wie een evisceratie werd verricht en 184 patiënten die een enucleatie ondergingen. Na evisceratie ontwikkelde 2,4% blootstelling of extrusie van het implantaat. Dit was 2,4% in de een-laagse sluiting techniek en 2,7% in de twee-laagse sluitingstechniek. Er was geen klinisch relevant verschil in resultaat.

Na enucleatie ontwikkelde 1,6% blootstelling of extrusie van het implantaat. Dit was 1,7% in de een-laagse sluitings techniek en 1,5% in de twee-laagse sluitings techniek. Ook hier geen klinisch relevant verschil tussen beide technieken. Totale blootstelling implantaat en extrusie trad op in 2,1% van patienten die met de een-laagse sluiting techniek werden behandeld. Dit percentage bedroeg 1,9% voor de patienten geopereerd met de twee-laagse techniek.

Concluderend vonden zij geen verschil in de frequentie van blootstelling of extrusie van orbitale implantaten bij patiënten die correctie ondergingen met een-laagse sluiting van Tenon kapsel en slijmvlies in vergelijking met patiënten behandeld met twee-laagse sluiting.

In het algemeen calculeerden zij een risico van blootstelling of extrusie van het implantaat van 2.4 % na evisceratie en 1.6% na enucleatie, uitgevoerd door een orbita specialist.

 

*referentie: Verhoekx JSN, Rengifo Coolman A, Tse WHW, Paridaens D. A single- versus double-layered closure technique in anophthalmic surgery. Ophthal Plast Reconstr Surg 2016 Sep 6 (Epub ahead of print).

Correctie hangend ooglid zonder zichtbaar litteken

Correctie van hangende (boven)oogleden zonder litteken: een magische ingreep..

Hangt het bovenooglid en heb je asymmetrische bovenoogleden? Of kijk je ertegenaan aan het einde van de dag?

Er bestaat een techniek die slechts in weinig centra in Nederland frequent wordt toegepast.. Een operatie via de binnenzijde van het bovenooglid waardoor je geen zichtbare littekens krijgt!

De operatie-techniek, een zogenaamde tarsoconjunctivomullerectomie (TCM), is goed te ondergaan onder plaatselijke verdoving en duurt meestal niet meer dan een kwartiertje!

Dr Paridaens van het Oogziekenhuis Focuskliniek en tevens werkzaam in het Oogziekenhuis Rotterdam is een zeer ervaren oculoplastisch chirurg (oogarts gespecialiseerd in ooglidchirurgie) die deze techniek al vele jaren toepast en nu onderzoek doet naar de resultaten van honderden patienten die hij voor cosmetisch en/of functioneel storende hangende oogleden heeft behandeld. Bij velen was er langdurig contactlens gebruik aan vooraf gegaan.

Patienten zijn zeer enthousiast over het effect van de operatie. De omgeving begrijpt vaak niet hoe het kan zonder litteken. Er is sprake van een blijvend effect, hoewel er altijd een kleine kans bestaat dat de operatie nog eens herhaald moet worden in de toekomst.

Foto’s:

Boven: resultaat na correctie van het hangende bovenooglid

Onder: hangend bovenooglid links (op de foto rechts). Een verschil in huidplooi is zichtbaar. De pupil links wordt bijna bedekt.

Figuren: copyright Oogziekenhuis Rotterdam, gemaakt door J. Leenen, modificatie W. vd Bosch)

Tijdens de ingreep wordt aan de binnenzijde weefsel ingekort na tijdelijke plaatsing van klemmetjes op het goed verdoofde bovenooglid. Er hoeft geen snede in de huid gemaakt te worden. Hierdoor ontstaat er geen zichtbaar litteken!

Geslaagd 3e DOS symposium over oogleden, oogkas en traanweg pathologie

Oogziekenhuis Rotterdam co-organiseert multidisciplinair symposium over Ooglid-, Traanweg-, en Oogkas-chirurgie voor oogartsen (i.o.)

Op zaterdag 28 januari 2017 vond het 3e Dutch Orbital Society (DOS) Symposium plaats in het historische Fort Voordorp te Groenekan. De tweejaarlijkse, door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap geaccrediteerde bijeenkomst heeft tot doel de deelnemers te informeren over de state-of-the-art en nieuwe ontwikkelingen in de oculoplastische, traanweg en orbitachirurgie.
De sprekers kwamen uit diverse disciplines (oogheelkunde, kaakchirurgie, pathologie en anatomie) en waren allen afkomstig van Nederlandse centra. Speciale gastsprekers waren Prof. dr. Ronald Bleys (anatoom, UMCU), Prof. Dr. Marijke van Dijk (patholoog, UMCU), en Dr. Maarten Koudstaal (MKA arts, Erasmus MC en Oogziekenhuis Rotterdam). Sprekers uit het Oogziekenhuis waren Dr Willem van den Bosch, drs Ronald de Keizer en Dr Dion Paridaens (oculoplastisch en orbita chirurgen).
Het symposium werd bijgewoond door ongeveer 130 oogartsen en arts-assistenten, die na afloop enthousiast reageerden.
De organisatoren waren de oculoplastisch & orbita chirurgen Dr Dion Paridaens (Oogziekenhuis Rotterdam) en Drs Roel Kloos (AMC Amsterdam). Het organiserend secretariaat was in handen van Alexandra Bieren (Oogziekenhuis Rotterdam). Sponsors: Rockmed en Tramedico.

Foto’s (van boven naar beneden): 1. een deel van de bezoekers van het 3e DOS symposium in de historische setting van Fort Voordorp in Groenekan. 2 en 3: DOS bestuur inclusief organisatoren en ondersteunend secretariaat. Op foto 3 tevens Erelid Prof R de Keizer.

Paridaens guest speaker at E.S.O.P.R.S. Pre-Meeting Instructional Course

On Thursday September 15th Dion Paridaens gave an invited lecture on the surgical management of thyroid orbitopathy during the E.S.O.P.R.S. Pre-Meeting Course (as part of the 2016 Annual Meeting of the Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery).

The event attracted over 500 participants and was very well organized by the team of Dr Ntountas and Dr Charonis, the local organizers.

His tutor and colleague Willem van den Bosch held the prestigious Mustarde Lecture during the Annual Meeting.

2016-10-19-PHOTO-00000004

Panel of the Thyroid Orbitopathy session during the Pre-Meeting Course, from left to right: Maarten Mourits, Mike Potts, Dion Paridaens, Peerooz Saeed, Ioannis Mavrikakis

Paridaens invited guest speaker at 9th APSOPRS & 4th JSOPRS joint meeting in Osaka

Dion Paridaens was invited guest speaker at the prestigious 9th APSOPRS & 4th JSOPRS joint meeting in Osaka, Japan. The topic of his lecture was “lower eyelid reconstruction”. In his talk he discussed four new techniques for lower eyelid reconstruction, which have been developed by the author.

The meeting was attended by 300 delegates, mostly from the South East pacific area.

IMG_0403

Oculoplastische afdeling Rotterdam Eye Hospital in belangstelling bij buitenlandse specialisten

Buitenlandse oogartsen bij oculoplastische afdeling Oogziekenhuis Rotterdam/ The Rotterdam Eye Hospital
2016-07-01-PHOTO-00000037
Al vele jaren krijgt de afdeling oculoplastische chirurgie (oprichter: Dr Willem van den Bosch) bezoek van buitenlandse artsen die zich willen verdiepen in onze manier van werken.
Sinds 2002 bestaat er een Oculoplastisch Fellowship dat oogartsen uit verschillende landen de gelegenheid heeft gegeven om ervaring op te doen met chirurgie van oogleden, traanwegen en oogkas (Fellowship director: Prof dr Dion Paridaens)
Er is grote belangstelling van artsen om 6 tot 12 maanden lang zich verder te bekwamen. Er zijn fellows en observers geweest uit: de VS, Suriname, Curacao, Belgie, Zwitserland, Italie, Servie, Oostenrijk, Hongarije, Duitsland, Estland, Maleisië, Japan, Rwanda, Saudie Arabie en Egypte.
Bijgaande foto laat een deel van de oculoplastische groep op het dagcentrum zien in begin juli met 1 fellow uit Belgie, dr Valerie Bertrand (uiterst links), 1 fellow uit Zwitserland, dr Shadi Axmann (3e van links) en 1 observer uit Egypte, dr Achmad Said (4e van links, achter).

Onderooglid correctie: lezing Paridaens op scholingsdag esthetische aangezichtschirurgie NVMKA

flyer_WEAC_2016

Op 23 januari 2016 hield Prof dr Dion Paridaens, oculoplastisch chirurg in het Oogziekenhuis Rotterdam en de Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam, een voordracht (op invitatie) over “Onderooglid correctie” tijdens de jaarlijkse schoingsdag van de werkgroep esthetische aangezichtschirurgie van de Nederlandse Vereniging Mond Kaak en Aangezichtschirugie (NVMKA) in Putten.

Op deze dag werd tevens een voordracht over “Bovenooglid correctie” verzorgd door collega drs Christine Eenhorst, oculoplastisch chirurg in het UMCU en oud- fellow van het Oogziekenhuis Rotterdam

Paridaens Part-time Orbital Surgeon in Geneva

Dion Paridaens has been active as an invited professor and guest oculoplastic & orbital surgeon in the Hopitaux Universitaires de Geneva since the begin of 2011. Apart from performing complex eyelid, orbital and lacrimal surgery he has taught residents and students about oculoplastics and orbital diseases.

The hospital magazine “Pulsations”published an article about his surgical management of patients with thyroid orbitopathy.

Schermafbeelding 2015-11-28 om 18.57.16 Schermafbeelding 2015-11-28 om 18.56.41