Nanotechnology in the treatment of Graves’ eye disease (Graves’ orbitopathy or thyroid orbitopathy)

On Saturday, November 9, Dr. Paridaens, ophthalmologist / orbital surgeon and researcher at the Rotterdam Eye Hospital and Erasmus MC and Consultant in ELZA Clinic, Zurich, held a Keynote Lecture on nanotechnology in the treatment of Graves’ eye disease. Dr. Paridaens was invited by the organizers of the 20th Meeting of the European Graves Orbitopathy group (EUGOGO), which took place in Pisa, Italy (November 7-9). During this 3-day congress, lectures were given by researchers, ophthalmologists and endocrinologists from all parts of the world who are involved in innovation in the field of eye disease from Graves.
In the Rotterdam Eye Hospital and the Erasmus MC there is an active orbital center that deals with new developments in the field of the causes and treatment of this complex disease, which can lead to bulging eyes, double vision and even blindness.

Nanocort for Graves’ or thyroid orbitopathy

In this context, a study was conducted in a small group of patients with eye disease into the effects of Nanocort on the inflammatory symptoms that were caused by this disorder. Nanocort is a new drug that is still in the test phase of possible application in various inflammatory diseases. It consists of small particles of 100 nanometers, in which a kind of prednisone is packed. The particles are introduced into the body via an infusion and only end up in the inflamed tissues, where they have their effect. In the so-called pilot study that was done in Rotterdam as the first center in the world for this indication, positive effects have been seen in some patients with active eye disease with the great advantage that the typical side effects of prednisone did not occur. This prompts further study and comparison with regular medication (methyl prednisolone) with regard to efficacy and side-effects.

Dr. Paridaens, ophthalmologist and researcher, at the congress center in Pisa, after giving his guest lecture on Nanotechnology in Graves Eye Disease

Nanotechnologie in de behandeling van de oogziekte van Graves

Op zaterdag 9 november hield dr Paridaens, oogarts/orbitachirurg en onderzoeker in het Oogziekenhuis Rotterdam en Erasmus MC en Consultant in ELZA Clinic Zurich, een Keynote Lecture over nanotechnologie in de behandeling van de oogziekte van Graves. Dr Paridaens was uitgenodigd door de organisatoren van de 20e vergadering van de European Graves Orbitopathy group (EUGOGO), die plaatsvond in Pisa, Italie (7-9 november). Tijdens dit 3 daagse congres werden voordrachten gehouden dooronderzoekers, oogartsen en endocrinologen uit alle werelddelen die zich bezig houden met innovatie op het gebied van de oogziekte van Graves.

In het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus MC is er een aktief orbitacentrum dat zich bezig houdt met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de oorzaken en behandeling van deze complexe ziekte, die kan leiden tot uitpuilende ogen, dubbelzien en zelfs blindheid. In dit kader werd een studie gedaan bij een kleine groep patienten met de oogziekte naar de effecten van Nanocort op de ontstekingsverschijnselen die ontstaan zijn door deze aandoening. Nanocort is een nieuw medicijn dat nog in de testfase zit van eventuele toepassing bij diverse ontstekingsziekten. Het bestaat uit kleine partikels van 100 nanometer, waarin een soort prednison verpakt zit. De partikels worden in het lichaam gebracht via een infuus en komen alleen terecht in de ontstoken weefsels, waar ze hun werking hebben. In de zogenaamde pilot study die in Rotterdam als eerste centrum ter wereld voor deze indicatie werd gedaan zijn positieve effecten te zien geweest bij sommige patienten met aktieve oogziekte met het nadrukkelijke voordeel dat de typische bijwerkingen van prednison zich niet voordeden. Dit geeft aanleiding tot verdere studie en vergelijking met reguliere medicatie (methylprednisolon) dat vele bijwerkingen kent.

Dr Paridaens, oogarts en onderzoeker, bij het congrescentrum in Pisa, na het geven van zijn gastlezing over Nanotechnologie bij de Oogziekte van Graves

 

Paridaens speaker at joint ESOPRS/APSOPRS symposium at SOE Meeting in Nice, France (June 2019)

During the 2019 Meeting of the European Society of Ophthalmology (SOE, 13-16 June) in Nice a joint symposium was organized by C Hintschich, the representant of ESOPRS (European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery). The topic was “Oculoplastics: new approaches towards old challenges”. The symposium was very well attended despite the early hour and discussed the newest developments in the diagnosis and treatment of various disorders, including lacrimal stenosis, orbital imaging, nanotechnology in Graves orbitopathy, endoscopic orbital decompression and combined therapies for G. O., surgery for orbital venous malformations and the use of bioresorbables in orbital reconstruction.

Paridaens was also included in another symposium during SOE2019 entitled: “Orbital Clinic – Interactive Case Presentations, with interesting contributions by European and Asian speakers.

Faculty of joint ESOPRS/APSOPRS symposium at SOE 2019 Meeting in Nice. Third from the left is organizer/moderator Christhoph Hintschich, 5th from the left moderator Haraldur Sigurdsson, President ESOPRS, 6th from the left Dion Paridaens, Secretary ESOPRS and speaker. Past-president APSOPRS Hunter Yuen (2nd from the left) was one of the moderators, the first President of APSOPRS Reynaldo Javate (5th from the right) was speaker as was Kelvin Kam-Luong Chong (most right). Other faculty members were Gangadhara Sundar (7th from the left), Francesco Quaranta Leoni (President Elect ESOPRS, 4th from the right), Karl Heinz Emmerich (past treasurer ESOPRS, 4th from the left) and Annemarie Klingenstein (3rd from the right)

Dion Paridaens organizer of the 5th Rotterdam Oculoplastic Symposium, December 14th 2018

On December 14th, 2018 the 5th Rotterdam Oculoplastic Symposium took place on board of the SS Rotterdam. This educational symposium with international guest speakers, including Richard Collin and Christian Decock, and national guest speakers, including Maarten Mourits, Dyonne Hartong, Christine Eenhorst, Ronald de Keizer, Gijsbert Hotte, Aad van der Lugt and Dianta Pinas, was organized by Dion Paridaens and his team (Brenda Baan, Robert Spiering, and Alexandra Bieren) as a Farewell Symposium for Willem van den Bosch, the founding father of the oculoplastic surgery service at the Rotterdam Eye Hospital. It was Richard Collin, who had trained Willem van den Bosch in Moorfields Eye Hospital in the eighties.

The event was very well received by an audience of over two hundred. Dion Paridaens, Fellowship Director and colleague of Willem van den Bosch over twenty years, was very pleased with the good attendance of former (and present) fellows.

All members of the oculoplastic group and a selection of past and present oculoplastic fellow of the Rotterdam Eye Hospital around Willem van den Bosch and Richard Collin during the 5th Rotterdam Oculoplastic Symposium
Willem van den Bosch (left), his spouse and afternoon session moderator Ineke Leenders (middle) and Richard Collin (right) on the front row
Former fellows Christine Eenhorst (left) and Dyonne Hartong (right)(now active in the University Medical Center Utrecht resp University Medical Center Amsterdam) had a very entertaining joint presentation
Richard Collin from London, UK, gave two very well received lectures that were food for thought.
Dion Paridaens thanks Willem van den Bosch for his impressive presentation. But, moreover, for his great life-time achievements as oculoplastic surgeon.

 

 

Medische behandeling van de oogziekte van Graves: nieuwe ontwikkelingen (2019)

Graves’ orbitopathie

Graves’ orbitopathie (GO) of oogziekte van Graves is een afweerreactie tegen de eigen weefsels in de oogkas bij patiënten met de schildklierziekte van Graves. Verschillende weefsels kunnen ontstoken raken, zoals het vet, de spieren en de traanklier in de oogkas. Verschillende afwijkingen kunnen ontstaan bij GO. Wanneer er ontsteking optreedt in de oogkas, ontstaat er vaak zwelling van het vet en de oogspieren. Hierdoor neemt het volume in de oogkas toe, waardoor de ogen kunnen gaan uitpuilen. Wanneer de oogspieren ontstoken zijn, kunnen zij niet goed meer bewegen. Hierdoor kan er dubbelzien ontstaan. De spieren van de oogleden kunnen ook ontstoken zijn, waardoor de bovenoogleden omhoog worden getrokken en de onderoogleden te laag staan. De ogen lijken hierdoor uit te puilen. Wanneer de ogen niet goed meer gesloten kunnen worden, kan het hoornvlies uitdrogen. Dan kunnen er ontstekingen aan het hoornvlies ontstaan. Een ernstige vorm van GO kan leiden tot een beknelde oogzenuw door de ontstoken oogspieren in de oogkas. Het gezichtsvermogen gaat dan achteruit en kan zonder behandeling slecht blijven.

Behandeling van GO

De eerste stap in de behandeling van GO is een goede instelling van de schildklierfunctie met medicatie. Het behandelen van de schildklierfunctie is niet voldoende voor het behandelen van de oogafwijkingen. Stoppen met roken is belangrijk voor het verminderen van de ontstekingsverschijnselen.

Wanneer er een flinke ontsteking is van de weefsels van de oogkas, wordt er prednison via het infuus gegeven. Prednison remt de afweerreactie van het lichaam tegen de weefsels in de oogkas, waardoor de ontsteking verminderd. Onderzoek heeft aangetoond dat hoge doseringen prednison per infuus beter werken dan lagere doseringen prednison per tablet. Deze behandeling werkt goed voor GO, maar moet meerdere keren gegeven worden door het infuus. Hierdoor zijn meer bezoeken aan het ziekenhuis nodig en de hoge dosering prednison kan ongewenste bijwerkingen hebben.

Nanocort

Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum zijn samen een onderzoek gestart naar een andere behandeling van GO met Nanocort©. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de behandeling met Nanocort© veilig en werkzaam is. Het middel is getest bij gezonde mensen, patiënten met reuma en darmontstekingen. Nanocort© wordt alleen nog gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en kan nog niet voorgeschreven worden door de arts.

Ook Nanocort© bevat prednison, maar met een speciaal omhulsel. Dit omhulsel zorgt ervoor dat het medicijn minder snel door het lichaam wordt afgebroken en langer werkzaam blijft. Nanocort© wordt ook via het infuus gegeven.

Voor de huidige behandeling van GO, zijn meerdere ziekenhuisbezoeken nodig. De prednison wordt elke week per infuus gegeven, een aantal weken na elkaar. Voor het onderzoek met Nanocort© zijn er minder behandelingen nodig. Hierdoor zijn er minder ziekenhuisbezoeken nodig.

Het speciale omhulsel van de Nanocort© zorgt ervoor dat het medicijn zich specifiek ophoopt op de plek van de ontsteking. Hierdoor kan er met een lagere dosering Nanocort©, hetzelfde effect worden bereikt als bij de prednison.

Door het omhulsel, komt er veel minder medicijn vrij in andere plaatsen van het lichaam. Hierdoor treden er minder ongewenste bijwerkingen op dan bij de huidige behandeling met prednison.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen twee behandelingen met Nanocort©. Vervolgens worden de deelnemers gedurende 12 maanden regelmatig onderzocht door de oogarts en de internist. De oogarts houdt het effect van de Nanocort© op de GO in de gaten. De internist let op de schildklierfunctie en uw algehele gezondheid. Er worden meerdere foto’s gemaakt van de oogkassen en bloedonderzoek verricht. De werking van de oogspieren wordt regelmatig onderzocht door de orthoptist. Door al deze onderzoeken en controles, kan er een goed beeld gevormd worden over de werking van Nanocort© bij GO.

Het onderzoek naar de behandeling met Nanocort© is nog niet afgerond. Er worden geen nieuwe deelnemers meer geaccepteerd.

 

Overige nieuwe ontwikkelingen voor de medische behandeling van aktieve oogziekte van Graves

Teprotumumab is een IGF-1-receptor blocker. Blokkade van deze insulin-like growth factor-I receptor lijkt belangrijk om het onstekingsproces bij de oogziekte te remmen.

Een multicenter trial onder leiding van de onderzoeker Terry Smith uit de VS heeft veelbelovende resultaten laten zien. Momenteel loopt er een controle trial in andere centra om deze gunstige respons te bevestigen. Teprotumumab kan daarom een belangrijk medicijn worden voor patienten met aktieve oogziekte van Graves.

Tocilizumab,een middel dat interleukine 6 (IL-6) blokkeert, zou mogelijk gunstig kunnen zijn om ontstekingsverschijnselen te remmen, bijvoorbeeld bij patienten die niet gunstig reageren op steroiden. Er is echter slechts 1 trial op een zeer beperkt aantal patienten verricht, zodat nog geen uitspraken kunnen worden gedaan over de werkzaamheid van dit middel.

 

Rotterdam, 3 februari 2019

Sanne Detiger, Robin Peeters, Virgil Dalm, Dion Paridaens (Schildkliercentrum Rotterdam)

Dion Paridaens contributed to successful ESASO Course on Orbital, Lacrimal & Oculoplastic Surgery in Lugano, January 2019

As in 2018, Dion Paridaens (Rotterdam, the Netherlands) participated in the 2019 ESASO Course on Orbital, Lacrimal & Oculoplastic Surgery Course in Lugano, Switzerland (21-25 January). ESASO is the European School for Advanced Studies in Ophthalmology.

He gave three interactive lectures on Orbital Infections, Orbital non-infectious Inflammation and on Socket Surgery. In addition he was Instructor Dissection Course, where he demonstrated an external DCR operation, as well as a lower lid entropion surgery, upper lid entropion surgery, canthoplasty for lower blepharoplasty to a large group of very motivated young colleagues-in-the-field.

Scientific Coordinators Ramon Medel and Luz Vasquez (IMO, Barcelona) commented that this course has been the best rated amongst all ESASO courses in recent years. This year’s course attracted participants from 17 countries.

Bovenooglidcorrectie bij Aziatische mensen – Asian blepharoplasty

Dion Paridaens, PhD MD, Consultant Oculoplastic Surgeon,

Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam, the Netherlands and ELZA, Zurich, Switzerland

January 2019

Asian eyelid surgery – what is it?

Asian (East Asian) eyelid surgery, also known as “double eyelid surgery”, is a cosmetic surgical method to reconstruct the skin of the upper eyelid and often also to partially remove a surplus of skin. An eyelid crease can be made where it is naturally missing (also known as a “mono-lid”).

Asian upper eyelid – without skin fold. Preoperative image. Epicanthale folds on nose side upper eyelid.
Asian upper eyelid – with skin fold. Postoperative image.

 

Asian upper eyelid without skin fold (left) versus Caucasian upper eyelid (with skinfold) right

Further information: see page Asian eyelid surgery- Asian blepharoplasty on this website.

Surinaamse Dr Sayad Bhikhie rond Oculoplastisch Fellowship in Oogziekenhuis Rotterdam succesvol af

Sayad Bhikhie, MD, heeft zijn opleiding tot oogarts en een oculoplastisch fellowship in het Oogziekenhuis Rotterdam succesvol afgerond en zal terugkeren naar Paramaribo, waar hij in het Academisch Ziekenhuis zal gaan werken. Hij zal zich met name gaan bezig houden met ooglid, oogkas en traanweg chirurgie – naast algemene oogheelkunde. Er bestaat een lange relatie tussen Oogziekenhuis Paramaribo en Oogziekenhuis Rotterdam. Dr Bhikhie is de 3e Surinaamse oogarts die een oculoplastisch fellowship in Rotterdam heeft gedaan.

Sayad Bhikhie MD (oogarts, links op foto), Nancy van Tol (verpleegkundige/OK assistente, midden) en Dion Paridaens PhD MD (Fellowship Director en plv opleider oogheelkunde, rechts) in het dagcentrum van het Oogziekenhuis Rotterdam (December 2018)

Dr Paridaens keynote speaker in Italy (SICOP, November 2018)

Dion Paridaens (third from the left) among other invited speakers and local organizers and Executives of SICOP in Taormina

On November 9th and 10th, 2018 Dr Dion Paridaens, oculoplastic surgeon in the Rotterdam Eye Hospital & Erasmus Medical Center was a guest-speaker in Taormina, Sicily during the 19e Congress of SICOP, the Italian Society of Ophthalmic Plastic Surgery.

During this event Paridaens held 3 keynotes about orbital and eyelid topics, which were well received.

After his keynote lecture about thyroid orbitopathy,  Dr Dion Paridaens was thanked by Dr Francesco Quaranta Leoni, President van SICOP

 

 

Keynote lezing door Paridaens bij 37th Annual Meeting of European Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (ESOPRS)

Op vrijdag 14 september j.l. gaf Dr Dion Paridaens, oogarts/oculoplastisch chirurg in het Oogziekenhuis Rotterdam, tijdens de 37e jaarvergadering van ESOPRS een keynote lezing met de titel “The medical treatment of moderate-to-severe thyroid orbitopathy: is there a role for nanotechnology?”

De internationale 3-daagse Meeting met ongeveer 600 participanten vanuit de hele wereld werd gehouden in Boekarest.

Dr Paridaens, al 4 jaar Honorary Secretary van ESOPRS, werd tijdens de ledenvergadering herkozen voor 4 jaar. Verder was hij aktief als lid van de Scientific Committee en jury-lid van de 2018 ‘Richard Collin Junior Award’.